ISO 20000 Danişmanlığı

1. Kapsama Alanı
2. Normatif Referanslar
3. Koşullar ve Tanımlamalar
4. Genel Sistem Hizmet Yönetim Gereksinimleri
5. Yeni ya da Düzenlenmiş Hizmetlerin Tasarımı ve Geçişi
6. Hizmet Teslim Süreci
7. Bağlantı Süreci
8. Çözüm Süreci
9. Kontrol Süreci