ISO 27001 Danışmanlığı

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetleri:

Mevcut Durum Analizi
ISO/IEC 27001 Bilgi Güzenliği Yönerim Sistemi Eğitimleri
Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Risk Analizi ve Değerlendirilmesi
Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
Uygulanabilirlik Bilgirgesinin Hazırlanması – SOA
İç Denetim
Ön Denetim Hazırlık
Resmi Denetim Sürecinde Refakat
Uygulama
Yönetim Danışmanlığı